fbpx

Biz keyfiyyətli xidmət göstəririk

Mühəndisi-geologi axtarış işləri

svay işləri

Laboratoriya sınaqları

Geodeziya (Topoqrafiya işləri)

Nə üçün bizə etibar etmək olar

Biz artıq 15 ildi "bazar" dayıq

"KƏNGƏRLİ" MMC, geodeziya, topoqrafiya mühəndisi-geologiya istiqamətində işləyir, fiziki və hüquqi şəxslər üçün 2003-cu il aprelin 4-dən başlayaraq tikinti üçün svay işləri aparır. Şirkət fəaliyyət göstərdiyi müddətdə

Image

sifarişçi təşkilatlar üçün müxtəlif min kilometr uzunluğunda xətt araşdırmaları aparıb,

Image

sahə araşdırmaları zamanı minlərlə hektar ərazi öyrənilmişdir,

Image

müxtəlif kommunikasiyalar üçün minlərlə fərdi evləri qoşmuşdur,

Image

mühəndis və yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı xeyli sayda dövlət müqavilələrinin həyata keçirmişdir,

Image

Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və Gürcüstanda araşdırmalar üzrə zəngin təcrübə toplamışdır.

Çoxsaylı illər ərzində şirkətin fəaliyyəti zamanı bütün işləri sifarişçi və Dövlət Nəzarət Qurumları tərəfindən narazılıq almadan qüsursuz və vaxtında yerinə yetirilmişdir. müxtəlif növ mühəndisi-geoloji axtarışlar üzrə smetalarının tərtibi zamanı tikinti üçün baza qiymətlərinin məlumat kitabçasından istifadə olunmuşdur.

Icon

Şirkət işlərin aparılması üçün zəruri lisenziyası və bütün ixtiyarları var

Icon

Görülən işlərin keyfiyyəti beynəlxalq standartlara cavab verir

Icon

Təşkilatın hesabatları dövlət ekspertizasından uğurla keçir

Sualınız yarandı? Bağlanın və biz yaxın vaxtlarda sizinlə əlaqə saxlayacağıq

Bizim üstünlüklərimiz

Icon

Müasir texnika

Icon

Əməkdaşların peşəkarlığı

Icon

Qiymətlərin demokratik səviyyəsi

Icon

Müştəriyə fərdi yanaşma

Fəaliyyətimizin fotohesabatı

Biz bu cür şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik

Bizim sifarişçi-tərəfdaşlarımız

layihələrdə bizim iştirakımız

ICON

Biz investisiya qoyulmalarında maraqlıyıq

close

Adınızı və telefon nömrənizi qeyd
aedin və tez bir zamanda sizlə
əlaqə saxlıyacıyıq

close

Mühəndisi-geologi axtarış işləri

Şəhərdə salınan tikintilərin böyük əksəriyyəti mövcud binalara yaxın yerlərdə həyata keçir. Tikinti yaxın ərazilərin geomorfologiyasında bərpası mümkün olmayan dəyişikliklərə səbəb ola bilər və yaxın ərazidə yerləşən binalarda dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər.
Geologiya quyularının qazılması, nümunələrin götürülməsi və laboratoriya araşdırmaları torpağın müxtəlif qatlarından gələcəkdə aparılan laboratoriya sınaqları üçün lazım olan nümunələr götürülməsi üçün quyular qazırıq.
Laboratoriya sınaqlarında götürülən süxur nümunələrinin üzərində fiziki-kimyəvi sınaqlar həyata keçirilir, xüsusilə suxurlarda baş verən dəyişikliklər: su cəzb etmə və mübadilə tutumu, kəsilmə, şişmə, diffuziya, korroziya əlamətləri və digər xüsusiyyətlər.

Şirkətimiz aşağıda göstərilən tikinti işlərinin mühəndisi-geoloji işlərinin icrası üzrə geniş təcrübəyə malikdir:

Image

Hündür mərtəbələri binalar.

Image

Şosselər.

Image

Avtomobil yollarında tikilən körpülər.

Image

Sənaye binaları.

The report is prepared by applying the requirements laid down in the national and international norms and standards (e.g. in accordance with GOST, BS, ASTM standards). All of the reports prepared by our company are successfully passed and endorsed by state authorities following the results of processing and tests they do.

ITEM
close

svay işləri

Yüksək sənayeləşmə gedən zonalarda svay işlərinin görülməsi qaçınılmazdır. Svay bünövrələrinin digər bünövrələrlə müqayisədə bir çox üstün cəhətləri var. Şirkətimiz bir neçə kiçik diametrli cihazlar vasitəsi ilə (250 – 600 mm diametrdə) svay işlərini həyata keçirir. Bizim özümüzə məxsus xüsusi texniki avadanlıqlarımız var, belə ki, svay (şpunt) işlərini ən qısa zamanda və yüksək keyfiyyətlə həyata keçirə bilirik.

ITEM
close

Laboratoriya sınaqları

Laboratoriyada süxurlar müxtəlif yüklərə məruz qalır və deformasiyaları müəyyən etmək üçün müxtəlif cəhətlərdən onlara kompressiya gücü tətbiq olunur.

Mühəndisi-geoloji araşdırmalarda suxur nümunələri üzərində xüsusi avadanlıqlar və cihazlar vasitəsi ilə biroxlu və üçoxlu sıxılma qüvvələri altında kompressiya sınaqları da həyata keçir və süxurun fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri müəyyən edilir.

Hesabat normativ sənədlər və standart tələblərinə uyğun hazırlanmışdır (görülən işlər GOST, BS, ASTM standartların uyğun icra olunur), və dövlət sınaqlarını uğurla keçir.

ITEM
close

Geodeziya (Topoqrafiya işləri)

Topoqrafi araşdırmalar bizə imkan verir ki, yaşayış və ya qeyri-yaşayış tikintilərin yerləşdiyi sahənin geoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə edək. Topoqrafi araşdırmaların nəticəsi bir xəritədə öz əksini tapır və xəritədən düzgün istifadə etmək üçün miqyas və şərti işarələr də onda geyd edilir və xüsusi ərazi haqda lazımı məlumatlar göstərilir. Bizim şirkətimiz müxtəlif miqyaslarda xəritələri hazırlayır.

Şirkətimizdə çalışan mütəxəssislər sahədə gördükləri işlər üzrə məlumatları toplayır və onun əsasında hesabatları və qrafikaları hazırlayır.

ITEM

Thank! We will call you back