Dirəklərin qazılması (svay işləri)


Svay işləri.
  • Bu cür quyuların qazılması iki üsulla aparılır. Birinci üsulla ilk növbədə dirəkaltı quyuların qazılması yerinə yetirilir, sonra ətrafına borular yerləşdirilir və betonlanır. Bu üsulun qiyməti aşağıdır. Təməl altı quyuların bu cür qazılması bağ və kottec tikintisində istifadə olunur, belə ki, onun üzərinə yük az düşür. Quyuların qazılmasının ikinci üsulu ora metal karkasın yerləşdirilməsini. Bütün konstruksiya betonla doldurulur. Bu cür quyu qazılmasının qiyməti bahadı, bu da ağır yükə davamlılığı olan metal karkasdan istifadə olunması ilə izah olunur.
  • Dirəklərdən təməl üçün quyuların qazılması ilin istənilən vaxtında və istənilən relyefə malik ərazilər üçün mümkündür.
Məsələn, kiçik bağ evinin inşası üçün dirəkli təməlin qazılması bir gün ərzində həyata keçir. Dirəkli təməlin üstünlükləri:
  • Müxtəlif hündürlükdə olan bina üçün etibarlılığı (azmərtəbəlilərdən çoxmərtəbəli binalara qədər).
  • Təməlin yük daşıma gücü belə ki, dayaq qruntun daha dərin yerləşən möhkəm qatlarına vurulur
  • Beton sərfinin azaldılması
  • Tikinti işlərinin qiymətinin ucuzlaşması