Topoqrafik çəkiliş


Topoqrafik çəkiliş özünə yeraltı və yerüstü tikililərin (kommunikasiyaların), həmçinin (tələb üzrə) “kənd” çəkilişini daxil edir. Ərazinin topoqrafik planı topoqrafiya çəkilişinin nəticəsidir. Topoqrafik plan yerin vəziyyətinin, relyefinin, onun planlaşdırılmasının, mövcud binaların və qurğuların onların texniki xüsusiyyətləri ilə kartoqrafiq təsviridir Topoqrafik çəkilişlərin əsas xüsusiyyətləri:
  • Miqyas (1:200, 1:500, 1:1000 və s.)
  • Relyefin kəsiliş hündürlüyü.
  • Koordinat və hündürlük sistemi.
Layihələndirilmə üçün relyefin 0.5 metr hündürlüyündə kəsiyi ilə 1:500 miqyasında topoqrafik çəkiliş əsasən istifadə olunur. Abadlıq və landşaft dizaynı üçün relyefin 0,25 metr hündürlüyündə kəsiyi ilə əsasən 1:200 miqyaslı plan tələb olunur. Qruntun mühəndis-geoloji təhlili (laboratoriya).