“Kəngərli” MMC 2004-cü ildən fiziki və hüquqi şəxslər üçün mühəndisi-geoloji tədqiqatlar aparır.
  • Şirkətimiz fəaliyyət göstərdiyi müddətdə müxtəlif sifarışçi təşkilatlar üçün min kilometlərlə xətti kəşfiyyat-işləri yerinə yetirmişdir. Mühəndis və yol infrastrukturunun inkişafı üçün böyük sayda dövlət müqavilələri yerinə yetirilmişdir.
  • Bizim şirkət mühəndisi-geoloji kəşfiyyat işləri, dirək qazma və geodeziya işlərinin aparılması üçün bütün lazımi LİSENZIYALARA və İCAZƏLƏRƏ malikdir.
  • Bakı şəhəri və bütün Azərbaycan ərazisində kəşfiyyat işlərindən böyük təcrübə toplanmışdır.
  • Dövlət Nəzarət qurumları və sifarişçilər tərəfindən firma yaradılan vaxtdan bu günə gədər heç bir irad tutulmayıb. Firmanın rəhbərliyi görülən işlərin beynəlxalq standartlara gətirilməsi, keyfiyyətinin yüksəltməsi və muasir tələblərə uyğün aparılması üçün çalışır.
  • Bizim hesabatlar Dövlət Ekspertizasından uğurla keçir.
  • Smetaların tərtibi zamanı müxtəlif növ mühəndis-geoloji kəşfiyyat işləri üçün tikinti üçün baza qiymətlərinin məlumat mənbələrindən istifadə olunur.
  • Bizim şirkətin digər analoji şirkətlərdən fərqi - əməkdaşların yüksək peşəkarlığı, hər bir müştəriyə fərdi yanaşma, eləcə də xidmətlərə demokratik qiymət səviyyəsidir.
Sizə gələcək işlərin miqyasından asılı olmayaraq kömək etməyə hazırıq!