Geoloji-kəşfiyyat işləriMühəndisi-geoloji kəşfiyyat işləri
  • Şirkət əsasını təşkil edən geoloji kəşfiyyat işləri üçün bütün lazımi avadanlıqlara və yüksək ixtisaslı mühəndis kollektivinə malikdir. Şöbənin mütəxəssisləri mühəndisi-geoloji kəşfiyyat işləri sahəsində sənaye və mülki tikililərin layihələndirilməsi üçün böyük təcrübəyə malikdirlər.
Mühəndisi-geoloji kəşfiyyat işlərinin hədəfi:
  • Tikinti sahəsinin mühəndisi-geoloji şərtləri, layihə üçün zəruri və kifayət kəsb edən materialların alınması, obyektlərin tikintisi və istismar təhlükəsizliyini təmin edən layihə nəticələrinin işlənməsi üçün tikintinin ətraf mühitlə əlaqəsinin proqnozunun tərtib olunması
Ixtisaslaşdırılmış şəxsi texnika
  • Ixtisaslaşdırılmış şəxsi texnikadan istifadə edərək biz tez və ucuz mühəndis-axtarış tədqiqat işlərinə həyata keçirdirik.